Proizvodi

Alati za brizganje plastike

Alati se izrađuju klasičnim putem, glodanjem i erodiranjem, kao i tehnologijom livenja gnezda u mekom metalu, na bazi legure bizmuta, koja omogućuje skraćenje rokova izrade alata.

Proba

Alati za brizganje plastike

Proces izrade počinje na bazi crteža ili uzorka dostavljenog od strane kupca. Nakon odobrenja izgleda od strane kupca pristupa se konstrukciji alata.

Proizvodnja komponenata kao i sklapanje

Alati za štancovanje i savijanje lima

Posedujemo tri ekscentar prese  od 16 t, 40 t i 80 tona sa kojima smo u mogućnosti pružiti i usluge štancovanja i savijanja lima.